วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2019

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 45 โหลด.
2 Patient Safety สรพ. 2018 115 โหลด.
3 Personnal Safety สรพ. 2018 113 โหลด.
4 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 143 โหลด.
5 แบบฟอร์มการรับบริจาค 88 โหลด.
6 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 224 โหลด.
7 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 392 โหลด.
8 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 620 โหลด.
9 งานการเงิน 356 โหลด.
10 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 564 โหลด.
11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 275 โหลด.
12 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 711 โหลด.
13 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 802 โหลด.
14 แบบฟอร์มใบขอโอน 860 โหลด.
15 แบบฟอร์มใบลา 1180 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close