วันอังคารที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2019

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 36 โหลด.
2 Patient Safety สรพ. 2018 99 โหลด.
3 Personnal Safety สรพ. 2018 95 โหลด.
4 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 129 โหลด.
5 แบบฟอร์มการรับบริจาค 76 โหลด.
6 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 209 โหลด.
7 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 378 โหลด.
8 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 613 โหลด.
9 งานการเงิน 350 โหลด.
10 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 555 โหลด.
11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 267 โหลด.
12 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 706 โหลด.
13 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 796 โหลด.
14 แบบฟอร์มใบขอโอน 855 โหลด.
15 แบบฟอร์มใบลา 1174 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close