วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 87 โหลด.
2 Patient Safety สรพ. 2018 245 โหลด.
3 Personnal Safety สรพ. 2018 235 โหลด.
4 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 284 โหลด.
5 แบบฟอร์มการรับบริจาค 133 โหลด.
6 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 292 โหลด.
7 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 469 โหลด.
8 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 671 โหลด.
9 งานการเงิน 409 โหลด.
10 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 612 โหลด.
11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 312 โหลด.
12 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 747 โหลด.
13 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 838 โหลด.
14 แบบฟอร์มใบขอโอน 895 โหลด.
15 แบบฟอร์มใบลา 1253 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close