วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2021

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มพัสดุ 370 โหลด.
2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 454 โหลด.
3 Patient Safety สรพ. 2018 913 โหลด.
4 Personnal Safety สรพ. 2018 808 โหลด.
5 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 1214 โหลด.
6 แบบฟอร์มการรับบริจาค 519 โหลด.
7 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 708 โหลด.
8 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 859 โหลด.
9 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1047 โหลด.
10 งานการเงิน 789 โหลด.
11 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 971 โหลด.
12 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 681 โหลด.
13 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 1103 โหลด.
14 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 1193 โหลด.
15 แบบฟอร์มใบขอโอน 1253 โหลด.
16 แบบฟอร์มใบลา 1668 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close